• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro

Yatırım Fonları

 

Şeker Yatırım üzerinden işlem yapılan fonlar Tefas dışı fonlar ve Tefas fonları olarak ikiye ayrılmaktadır. Tefas dışı fonları Fiba Portföy Şekerbank Para Piyasası Fonu ve Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarıdır. Tefas fonları ise Tefas platformununda yatırımcıların hizmetine sunulmaktadır.

 

1.TEFAS Dışı Fonlar

 

Fiba Portföy Şekerbank Para Piyasası Fonu


Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve ters repo işlemlerine yatırım yapar. Düşük risk ve hızlı likidite sağladığından nakit yönetimi amacına uygundur. TEFAS’ ta işleme açık değildir.

 

Fiba Portföy Şekerbank Para Piyasası Fonu

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T
T
T

00:00-15:00
15:00-18:00*
18:00-24:00*

T Fiyatı
T Fiyatı
T+1 Fiyatı

T
T
T

SATIŞ

T
T
T

00:00-15:00
15:00-18:00*
18:00-24:00*

T Fiyatı
T Fiyatı
Çift Fiyat**

T
T
T

 

Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 

 
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ortalama vadesinin 25 ila 90 gün arasında olması gerekmektedir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Düşük risk alarak sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. TEFAS’ ta işleme açık değildir.

 

Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T
T
T

00:00-15:00
15:00-18:00*
18:00-24:00*

T Fiyatı
T Fiyatı
T+1 Fiyatı

T
T
T

SATIŞ

T
T
T

00:00-15:00
15:00-18:00*
18:00-24:00*

T Fiyatı
T Fiyatı
Çift Fiyat**

T
T
T

 

T: İçinde bulunulan iş gününü ifade etmektedir.
 
*15:00-24:00 saatleri arasında yapılabilecek fon alımları aynı saat aralığında geri dönen pay miktarı ile sınırlıdır.
** Ertesi iş günü için belirlenen fiyatın artması durumunda, 18:00 sonrası fon alımları T+1 günü için çıkarılmış fiyattan fon payı bozum işlemleri ise T günü işlem fiyatından gerçekleşir. Bir iş günü sonrası için belirlenen katılma belgesi fiyatında azalış olması durumunda, 18:00 sonrası fon alım satım işlemleri T+1 günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Tefas dışı fonlar internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.

 

 


2.TEFAS Fonları   

 
TEFAS


Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu, yatırım fonu katılma belgelerinin elektronik merkezi bir platformda, fon kurucuları tarafından bu platformda yer alan dağıtım kuruluşları vasıtasıyla satılmasına ve geri alınmasına imkan veren, takasın ve saklamasının Takasbank- MKK sistemi ile entegre bir şekilde tam otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir platformdur.
                


TEFAS Fonları İşlem Saatleri


Kurum dışı yatırım fonları emir alım satım işlemleri TEFAS platformunun açık olduğu saatler içerisinde web servisi üzerinden gerçekleştirilmektedir.        
           

 

TEFAS FONLARI İŞLEM SAATLERİ

İşlem

Emir Saati

ALIŞ

09:00-13:30
13:30-17:45

SATIŞ

09:00-13:30
13:30-17:45