• Bist 100
 • Viop 30
 • Dolar
 • Euro

Kurumsal Finans Faaliyetleri

Kurumsal Finans 


Şeker Yatırım, deneyimli kurumsal finans ekibi ile başta pay halka arzları ve borçlanma araçları ihraçları olmak üzere, şirket birleşmeleri, satın alma projeleri ve Özelleştirme İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilecek şirketler veya özelleştirmeden şirket satın almayı hedefleyen yatırımcılara yönelik olarak kurumsal danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır. 

Bu hizmetlerin yanı sıra şirket ve proje değerleme çalışmaları da Şeker Yatırım Kurumsal Finans Departmanı tarafından yürütülmektedir.
 
Şeker Yatırım Kurumsal Finans Departmanı, aşağıda belirtilen finansman yolları ile şirketlere kurumsal danışmanlık ve aracılık hizmetleri sağlamaktadır:

1. Halka Arzlar / Diğer İhraçlar 
2. Şirket Birleşme ve Satın Alma Faaliyetleri
3. Finansal Danışmanlık

 

1. Halka Arzlar / Diğer İhraçlar


Türkiye’de uygulama açısından bakıldığında en fazla kabul gören kurumsal finans faaliyeti olarak halka arzlar ön plana çıkmaktadır. Şeker Yatırım, şirketlere, kurumsal finans faaliyetleri kapsamında, diğer finansman kaynaklarına göre daha uygun koşullarda kaynak temin edilen halka arz faaliyetlerine ana yüklenici ve konsorsiyum üyesi olarak katılmaktadır. 

Şeker Yatırım Kurumsal Finans Departmanı’nın halka arz tecrübeleri ve sunduğu finans hizmetleri doğrultusunda şirketler, halka arz faaliyetleri sonucu düşük maliyetli fon akışı sağlayıp hedefledikleri büyüme oranlarını yakalayabilmekte, pay ve borçlanma araçları ihraçları gerçekleştirebilmekte, ek finansman desteği ile kurumsal faaliyetlerine hız verebilmektedirler. Söz konusu bu faaliyetler, Şeker Yatırım Kurumsal Finans Departmanı faaliyetleri bünyesinde, aşağıda belirtilen yollarla sağlanmaktadir:

A. Pay Halka Arzı
B. Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilebilecek borçlanma araçları ihraçları
C. Diğer Sermaye Piyasası Araçları Halka Arzı ve Satışı


2. Şirket Birleşme ve Satın Alma Faaliyetleri


Şeker Yatırım Kurumsal Finans Departmanı, büyümesini inorganik şekilde sağlamayı düşünen şirketlere kurumsal finans danışmanlığı hizmeti vermektedir. Sağlanan bu hizmetler sayesinde şirketler rekabet güçlerini artırıp kurumsal açıdan gelişimlerini destekleyebilmektedirler. Şeker Yatırım’ın sunduğu birleşme ve satın alma hizmetleri şu başlıklar altında özetlenebilir:

 •  Birleşme ve satın alma müzakerelerinin yürütülmesinde danışmanlık
 •  Birleşme ve satın alma modelinin kurulması ve dönüşüm katsayılarının belirlenmesinde danışmanlık
 •  Due Diligence (durum tespiti) ve data room (bilgi odası) süreçlerinin yönetimi
 •  Sektör analizi
 •  Değer tespiti raporu hazırlanması
 •  Oluşturulacak finansman çatısının belirlenmesi
 •  Risk analizlerinin yapılması ve süreç boyunca gidişatın doğru yorumlanması
   

3. Finansal Danışmanlık


Şeker Yatırım Kurumsal Finans Departmanı, büyüme hedefine ulaşmak ve/veya pazar payını artırmak, yurtdışı pazarlara ulaşmak için finansal veya stratejik ortak arayan şirketlere aşağıda belirtilen finans faaliyetleri konularında aracılık hizmeti sunmaktadir:

 • Finansal danışmanlık hizmetleri doğrultusunda hedeflenen büyüme için gerekli finansman kaynağını sağlayacak finansal ortak bulunması
 • Teknolojik gelişme ve dünya pazarlarında büyüme sağlayacak şirketlere finansal ve stratejik ortak bulunması
 • Stratejik ortak adayları hakkında danışmanlık hizmetleri sunarak piyasa araştırması yapılması
 • Özelleştirmelerde hem alıcı tarafa hem de Özelleştirme İdaresi’ne danışmanlık hizmeti sağlanması