• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro

Bilgi Toplum Hizmeti

ŞİRKET TÜRÜ
A.Ş.
MERSIS
0801008438500018
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
İSTANBUL
TİCARET SİCİL NUMARASI
359210-306792
TİCARET ÜNVANI
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ADRES
Büyükdere Cad., No:171, Metrocity A Blok, Kat:4-5, Esentepe Şişli ŞİŞLİ  / İSTANBUL
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI
 
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI
30000000
KAYITLI SERMAYE TAVANI
 
ŞİRKET TESCİL TARİHİ
24.12.1996
VERGİ DAİRESİ
İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
VERGİ NUMARASI
8010084385
SEKTÖR
Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon : 02123343333

Faks : 02123343334

İnternet Adresi : www.sekeryatirim.com.tr

Yönetim Kurulu Başkanı
İsim Soyisim: Dr Hasan Basri GÖKTAN
Özgeçmiş: Mühendislik ve İktisat öğreniminin ardından İktisat doktorası yapmıştır. Meslek yaşamına 1973 yılında T. Şeker Fabrikaları A.Ş.de başlayan Dr. Hasan Basri Göktan, 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmüştür. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirmiştir. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Göktan, 2002-2006 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmüştür. 2008 yılında Şekerbank T.A.Ş.deki Genel Müdürlük görevini devretmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sürmektedir. 1997 yılından bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmektedir.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsim Soyisim: Halit Haydar YILDIZ
Özgeçmiş: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Halit H. Yıldız, İstanbul Üniversitesinden İşletme ve Finans yüksek lisans derecesi almıştır. Çeşitli özel bankalarda görev alan Yıldız, 2009dan 2014 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı, 2014 yılından 2016 yılına kadar Genel Müdür, 2016 yılından itibaren Şekerbank T.A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 21.04.2014 tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim: Ramazan ÖZNACAR
Özgeçmiş: Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Ramazan Öznacar, İstanbul Üniversitesi Para ve Sermaye Piyasaları üzerine yüksek lisans derecesi almıştır. 1988-1990 yılları arasında özel bir bankanın Menkul Değerler Müdürlüğünde, 1991-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. Menkul Değerler Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir
Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim: Sinan ÇAM
Özgeçmiş: Sinan ÇAM, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra, Aralık 1987de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1991de Bankalar Yeminli Murakıbı olmuştur. 25 yıllık meslek yaşamı içerisinde çok sayıda banka, faktoring şirketi, leasing vb şirketlerin denetiminde bulunmuş, denetim ekip başkanlığı yapmış, 2003 yılında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunda Başkan Yardımcılığı yapmış, 1 yıl süre ile İngilterede mesleki araştırma ve inceleme faaliyetinde bulunmuş, 1991-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Bankacılık Hukuku ile Banka Bilançolarının Tahlil ve Analizi konularında yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermiş, ayrıca bilirkişilik faaliyetlerinde bulunmuştur. Mart 2016 tarihinden bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim: Osman GÖKTAN
Özgeçmiş: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Osman Göktan, Gazi Üniversitesinden İşletme yüksek lisans derecesi almıştır. 1989-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. de yönetici olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim: Erdal BATMAZ
Özgeçmiş: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Erdal Batmaz, Başbakanlıkta Uzman ve Müşavir olarak çalışmıştır. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYABda görev yapmış, Emlak Bankasında çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Bu bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Batmaz, ayrıca çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 1997-2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2003 yılından bu yana Şekerbankta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Mart 2014 tarihinden bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim: Şeniz YARCAN
Özgeçmiş: 1965 Bolu doğumlu olan Şeniz Yarcan ,1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamış,çalışma hayatına TSKB Hazine Müdürlüğünde Yatırım Danışmanı olarak başlamıştır.TSKBde üstlendiği çeşitli görevlerden sonra Sn.Yarcan , 2004 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine terfi etmiştir.İlerleyen yıllarda Hazine,Menkul Kıymetler ,Finansal Kurumlar ,Araştırma ,Kurumsal Finansman ve Portföy Yönetimi müdürlüklerinin bağlı olduğu Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Dış İlişkiler Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 2011 yılında Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 01.01.2012 itibarıyla Türkiyenin ilk aracı kurumu olan Yatırım Finansmana Genel Müdür olarak atanmıştır.Şeniz Yarcan yenilikçi ve değişime açık yapısıyla Yatırım Finansmana farklı bir bakış açısı getirmiştir. Şeniz Yarcan 31.12.2016 itibariyle TSKBden emekli olarak ayrılmıştır.

Denetçi

 
Dönem :
01.01.2017 - 31.12.2017
İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı :
Deloitte Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetim Resmi Sicili :
 
Adres :
Deloitte Values House Maslak No1, 34398 Istanbul, Turkey SARIYER  / İSTANBUL

Tescil Şube

 
İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı:
 
Adres :
 

Bilgi Toplum Hizmeti

e-Şirket Sayfası

Şeker Yatırımda Hesabınız Olsun

Hesap Aç

Şeker Yatırıma Üye Olmak İstermisiniz?

Üye Ol