• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro

 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları Kullanım konusundaki kısıtlamalar
Bu site, Şeker Yatırım A.Ş.'ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Şeker Yatırım A.Ş., Foreks ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.
 
Sorumluluğun reddi

Şeker Yatırım A.Ş., üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Şeker Yatırım A.Ş. ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi' sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Şeker Yatırım A.Ş., satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder.

Şeker Yatırım A.Ş., malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. Şeker Yatırım A.Ş., bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (Şeker Yatırım A.Ş. değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

 
Forum alanları
Bu hizmet, Şeker Yatırım A.Ş.'ye bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir. Şeker Yatırım A.Ş., forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz:

Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek; 

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, eyalet düzeyinde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek;

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.

Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek.

Bu hizmeti kullanırken, Şeker Yatırım A.Ş.'nin forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Şeker Yatırım A.Ş., yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.
 
Sorumluluğun sınırlanması
İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Şeker Yatırım A.Ş., ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Şeker Yatırım A.Ş. malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şeker Yatırım A.Ş.'yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Şeker Yatırım A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Şeker Yatırım A.Ş. malzemelerinden ya da Şeker Yatırım A.Ş.'nin herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Şeker Yatırım A.Ş.'yi kullanmamaktır.
 
Son Bulma
Bu anlaşma, Şeker Yatırım A.Ş. tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.
 
Şeker Yatırım A.Ş. ve Gizlilik Haklarınız
Şeker Yatırım A.Ş., gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Bize elektronik posta ile sekery@sekeryatirim.com.tr üzerinden erişebilirsiniz. Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Örneğin, eğer Şeker Yatırım A.Ş. ana sayfasını kişiselleştirmek isterseniz, Şeker Yatırım A.Ş. size adınızı ve elektronik posta adresinizi soracaktır, diğer taraftan, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında sizden Kişisel Bilgi'lerinizi isteyebiliriz. Şeker Yatırım A.Ş.'yi işletirken Kişisel Bilgi'lerinizi kullanırız ve Şeker Yatırım A.Ş.'nin ya da Microsoft'un yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz.

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie' adında bir metin dosyası yerleştirebiliriz. Cookie'nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site'nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site'ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. 

Eğer herhangi bir zamanda bir Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize sekery@sekeryatirim.com.tr adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim.
 
Diğer

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.