• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri
 

“Menkul Kıymet Kredisi” müşteri portföyünde yer alan menkul kıymetlerin(pay senedi, fon, döviz vb.) teminat olarak kabul edilerek BIST tarafından kredili işleme konu pay senetlerinden daha fazla alım yapılmasına imkan sağlayan kredidir. Kredi kullandırımı müşteri ile Şeker Yatırım arasında imzalanan ‘Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’ ile ilgili SPK mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.

Başlangıç özkaynak oranının, SPK’nın ilgili mevzuatında belirtilen hesaplama yöntemine göre %50 olması koşulu bulunmaktadır.Portföydeki hisse senetlerinin değerinin yükselmesi veya ilave özkaynak yatırılması halinde kredi kullanma olanağı kredi limitine kadar artacak, düşmesi halinde ise asgari %35 özkaynak oranının korunması kaydıyla kredi devam ettirilebilecektir. Özkaynak oranının %35’in altına inmesi durumunda, başlangıç özkaynak oranı olan %50’ye çekilmesi için ilave teminat yatırılması ya da satış yapılması talep edilecektir.

Bedelli sermaye artırımları için hisse senedi alım kredisi kullandırılmamaktadır.

 

Açığa Satış İşlemleri


“Açığa Satış İşlemi” sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak bildirilmesi gerekir. Açığa satış yapılıp pozisyon aynı gün kapatılmadığında, açığa satışı yapılan kıymetin ödünç olarak temin edilmesi gerekliliği bulunmaktadır.
 

Ödünç İşlemleri


“Ödünç İşlemi” pay senedi ödünç almak isteyen yatırımcılarla, portföylerine ek gelir sağlamak amacıyla pay senedi ödünç vermek isteyen yatırımcıların karşılıklı yapmış olduğu işlemlerdir.

Borsada fiyatlar düşerken ödünç alınan paylar borsada satılıp gelir elde edilebilmekte ve açığa satışa ilişkin takas yükümlülükleri yerine getirilebilmektedir. Ayrıca, yatırımcılar ödünç vererek kazandıkları ödünç komisyon geliri ile portföylerine ilave getiri sağlamaktadırlar.

Ödünç işleminin yapılabilmesi için öncelikle ‘Ödünç Alma Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir.

Ödünç işlemleri, Ödünç Pay Piyasası’nda yapılabildiği gibi Şeker Yatırım’ın kendi müşterileri arasında da yapılabilmektedir.