• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro

Viop Örnekleri

Vadeli İşlem Bist 30 Endeks Sözleşmesi Örnek

1 adet Bist 30 Endeks sözleşmesi için gerekli başlangıç teminatı 1120 TL’dir.

5 adet BIST 30 sözleşmesinde alım yapan yatırımcı 1120 x 5= 5600 TL başlangıç teminatı yatırmalıdır.

İlk İşlem Alış: 130,000

Sonraki İşlem Satış: 132,000

Alış İşlem Tutarı= 5 x (130,000 / 1000) x 100= 65,000 TL

Satış İşlem Tutarı= 5 x (132,000 / 1000) x 100= 66,000 TL

Kar= 66,000 - 65,000= 1000 TL

Yatırılan 5600 TL karşılığında 1000 TL kar elde edilmiştir.

Yüzde Kazanç: 1000/5600 x 100= 17,85

 

Vadeli İşlem Dolar Sözleşmesi Örnek

1 adet Dolar sözleşmesi için gerekli teminat 190 TL’dir. Sonraki dönem doların düşeceğini düşünen yatırımcı 5 kontrat satım yapmak için 190 x 5= 950 TL başlangıç teminatı yatırır.

Sözleşme büyüklüğü= 1000 $

İlk işlem satış: 3.8800

Sonraki işlem alış: 3.8500

Kar/ Zarar= (Satış Fiyatı-Alış Fiyatı) x 1000 x Sözleşme adedi

Kar/ Zarar= ( 3.8800 - 3.8500 ) x 1000 x 5= 150 TL

Yatırımcı 950 TL karşılığında 150 TL kar elde etmiştir.

Yüzde Kazanç: 150/ 950 x 100= 15.7

 

Alım Opsiyonu Alımı Örnek

Beklenti: X bir hisse senedi üzerine yazılan opsiyonda, hisse senedinin fiyatının artacağını düşünen bir yatırımcı, alım opsiyonu alarak bugünkü düşük fiyattan yararlanmayı hedeflemektedir.

X hisse senedi üzerine yazılan bir alım opsiyonuna ilişkin detaylar:

-İşlem tarihi: 1 Kasım 20-

-Vade sonu: 30 Kasım 20-

-Sözleşme Büyüklüğü: 100 adet

-Prim: 0,002 TL

-Kullanım fiyatı: 7 TL

-Maliyet: 0,002 x 100= 0,2 TL

-Başabaş Noktası: 7+ 0,2= 7,2 TL

-Maksimum Zarar: 0,2 TL (Ödenen Prim)

Vade sonunda hisse senedinin spot piyasa değeri 7 TL üzerine çıktığında opsiyonu kullanmak, uzun taraf açısından karlı hale gelecektir.  Hisse senedinin fiyatı ne kadar yükselirse opsiyonu kullanmak o kadar karlı olacaktır. Beklentinin tersinin oluşması durumunda, yani hisse senedinin fiyatının düşmesi halinde uzun tarafın zararı ödediği primle sınırlı olmakla birlikte, kar potansiyeli sınırsızdır.

Alım opsiyonu satan yatırımcının karı prim ile sınırlı iken, karşılaşabileceği zarar sınırsızdır. 

 

Satım Opsiyonu Alımı Örnek

Beklenti: X bir hisse senedi üzerine yazılan opsiyonda hisse senedinin fiyatının düşeceğini düşünen bir yatırımcı, satım opsiyonu alarak elindeki menkul kıymetleri piyasa düşünce yüksek fiyattan opsiyonu yazan tarafa satabilmeyi hedeflemektedir.

-İşlem tarihi: 1 Kasım 20-

-Vade sonu: 30 Kasım 20-

-Sözleşme Büyüklüğü: 100 adet

-Prim: 0.008 TL

-Maksimumu zarar: 0,008 x 100= 0,8TL (Ödenen Prim)

-Maliyet: 0,8 TL

-Kullanım fiyatı: 10 TL

Vade sonunda hisse senedi fiyatının 6 TL olduğu düşünülürse  elinde satım opsiyonu bulunan yatırımcı, opsiyonu kullanarak opsiyonu yazan tarafa (opsiyon satıcısı) elinde bulunan hisse senedini (elinde yoksa piyasadan 6 TL’ye alır) 10 TL’den satar. Hisse fiyatının yükselmesi durumunda ise, maksimum ödediği prim miktarı kadar zarar oluşacaktır.

Satım opsiyonu satıcısının karı aldığı primle sınırlıdır.