• Bist 100 .
  • Viop 30 .
  • Dolar .
  • Euro .

İnsan Kaynakları

Şeker Yatırım, çalışanlarını, yoğun rekabet ortamında şirketin gücünü ve performansını etkileyen en önemli varlığı olarak görmektedir.

Şeker Yatırım’ın personel profili, kendi alanında uzmanlaşmış, dinamik, eğitimli, başarı odaklı, yeni bilgi ve tecrübelere açık ve motivasyonu yüksek bireylerden oluşmaktadır. 
 

İnsan Kaynakları Politikası

Şeker Yatırım’ın İnsan Kaynakları Politikası, şirketin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda insan gücü alımını gerçekleştirmek ve sahip olduğu nitelikli çalışanlarının profesyonel becerilerini insan kaynakları araçları ile geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikasının Genel İlkeleri
 

  • Şirket ilkelerine bağlı, sahip olduğu SPK lisans belgesi ve deneyim doğrultusunda mesleğini yürütebilecek nitelikte çalışanın seçimini sağlayan sistemleri geliştirmek.
  • Çalışanın şirket amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim programları hazırlamak.
  • Çalışanın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak.
  • Çalışanın kendi performans değerlendirmesini yapabileceği ve çalışma verimini yükseltecek  başarı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek.
  • Şirket aidiyetinin oluşturulabilmesi adına, çalışanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştiren ve motivasyonu artıran tedbirler almak.
 

Performans Yönetimi

Başarı odaklı performans kültürünü yaygınlaştırmak, kişisel başarının kurumsal başarıya dönüştürülmesini desteklemek ve organizasyonel bütünlüğü sağlamak amacı ile kullanılan ‘Performans Yönetim Sistemi’, şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile ücret politikası, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi gibi diğer insan kaynakları fonksiyonlarıyla entegre bir yapıda çalışmaktadır. Tüm bu sistemler, hem çalışan hem şirket için değer üretmek hedefiyle faaliyet göstermektedir.

‘Performans Yönetim Sistemi’nin temeli, çalışana katkıda bulunarak, çalışanın yarattığı değerin kurumun sürdürülebilir başarısına hizmet etmesine imkan sunmaktadır. Ön yargıdan uzak, objektif, tarafsız, gerçekçi, hedeflere ve kişinin yetkinlikleri ile görevlerin gerekleri göz önüne alınarak yapılır.


Kariyer Yönetimi

Hedeflerini gerçekleştirebilen, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan her kademedeki çalışanın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önemli bir önceliktir.

Şeker Yatırım, tüm çalışanlarına kariyerlerini geliştirme, organizasyonel ve kişisel ihtiyaçlarını önceden planlayarak yükselme ve terfi imkânı sunmaktadır.


Eğitim ve Gelişim

Kurum kültürü ve insan kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenmektedir.

Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda çalışanların ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan eğitimler şu başlıklardan oluşmaktadır:

Oryantasyon Eğitimleri:Şirkete yeni katılan çalışanların işi ve iş ortamını, en kısa sürede tanıması ve uyum sağlaması amacıyla verilen eğitimlerdir.
Mesleki Gelişim EğitimleriMesleki yetkinliklerin artırılmasına yönelik eğitimlerdir.
Kişisel Gelişim Eğitimleri: Çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonunu geliştirmeye yönelik eğitimlerdir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: İSG Yönetmeliği gereğince işyeri tehlike sınıfına göre alınması gereken zorunlu eğitimlerdir.
Yasal Zorunlu Eğitimler: Mevzuat gereği verilmesi gereken eğitimlerdir.

Özgeçmiş Formu

"Siteye özgeçmiş yükleyerek, mobil uygulamayı kullanarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin Şeker Yatırım tarafından işlenmesini peşinen kabul ediyorum."