• Bist 100 .
  • Viop 30 .
  • Dolar .
  • Euro .
1-İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ
  Yurt İçinde Yurt Dışında
Paylar
Diğer Menkul Kıymetler
Paya Dayalı Türev Araçlar
Pay Endeksine Dayalı Türev Araçlar
Diğer Türev Araçlar
2-PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİ
    Yurt İçinde
Paylar  
Diğer Menkul Kıymetler  
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri  
3-BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ
4-YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ
5-HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ
Aracılık Yüklenimi
En İyi Gayret Aracılığı
6-SAKLAMA HİZMET
Sınırlı Saklama Hizmeti
Genel Saklama Hizmeti