• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mühendislik, iktisat ve hukuk öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevi ile Birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2007 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2008 yılında Şekerbank T.A.Ş.’deki Genel Müdürlük görevini devretti. 01 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan’ın 1997 yılından bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmektedir..
 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Halit H. Yıldız, İstanbul Üniversitesi’nden İşletme ve Finans yüksek lisans derecesi aldı. Çeşitli özel bankalarda görev alan Halit H. Yıldız, 2009 yılından 2014 yılına kadar Şekerbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından 2016 yılına kadar Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Yıldız, 2016 yılı Şubat ayında Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB da görev yaptı. T.C. Başbakanlık’ta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca, çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1997-2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aralık 1987'de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında Bankalar Yeminli Murakıbı oldu. Meslek yaşamında 25 yılını doldurduktan sonra, 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan emekli oldu. 25 yıllık meslek yaşamı içerisinde çok sayıda banka, faktoring şirketi, leasing vb şirketlerin denetiminde bulundu; denetim ekip başkanlığı yaptı. 2003 yılında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı yaptı. Mart 2016 tarihinden bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına TSKB Hazine Müdürlüğü’nde Yatırım Danışmanı olarak başladı. TSKB’de üstlendiği çeşitli görevlerden sonra, 2004 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine terfi etti. İlerleyen yıllarda Hazine, Menkul Kıymetler, Finansal Kurumlar, Araştırma, Kurumsal Finansman ve Portföy Yönetimi müdürlüklerinin bağlı olduğu Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2011 yılında Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ocak 2012 tarihinde Türkiye’nin ilk aracı kurumu olan Yatırım Finansman’a Genel Müdür olarak atandı. Kariyerine bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve finansal danışman olarak devam etmektedir. Mart 2017 tarihinden bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İşletme yüksek lisans derecesi aldı. 1989-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş.’de yönetici olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Para ve Sermaye Piyasaları üzerine yüksek lisans derecesi aldı. 1988-1990 yılları arasında özel bir bankanın Menkul Değerler Müdürlüğü’nde, 1991-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. Menkul Değerler Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.