• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mühendislik ve İktisat öğreniminin ardından İktisat doktorası yapmıştır. Meslek yaşamına 1973 yılında T. Şeker Fabrikaları A.Ş.de başlayan Dr. Hasan Basri Göktan, 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmüştür. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirmiştir. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Göktan, 2002-2006 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmüştür. 2008 yılında Şekerbank T.A.Ş.deki Genel Müdürlük görevini devretmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sürmektedir. 1997 yılından bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmektedir.
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Erdal Batmaz, Başbakanlık'ta Uzman ve Müşavir olarak çalışmıştır. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYABda görev yapmış, Emlak Bankasında çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Bu bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Batmaz, ayrıca çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 1997-2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2003-2020 yılları arasında Şekerbank'ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. Mart 2014 tarihinden bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aralık 1987'de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında Bankalar Yeminli Murakıbı oldu. Meslek yaşamında 25 yılını doldurduktan sonra, 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan emekli oldu. 25 yıllık meslek yaşamı içerisinde çok sayıda banka, faktoring şirketi, leasing vb şirketlerin denetiminde bulundu; denetim ekip başkanlığı yaptı. 2003 yılında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı yaptı. Mart 2016 tarihinden bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Osman Göktan, Gazi Üniversitesinden İşletme yüksek lisans derecesi almıştır. 1989-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. de yönetici olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Ramazan Öznacar, İstanbul Üniversitesi Para ve Sermaye Piyasaları üzerine yüksek lisans derecesi almıştır. 1988-1990 yılları arasında özel bir bankanın Menkul Değerler Müdürlüğünde, 1991-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. Menkul Değerler Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra, meslek hayatına Ağustos 1983'de Şekerbank T.A.Ş.de başlamıştır. Şekerbank T.A.Ş.de 1985 yılında Müfettiş Yardımcısı, 1991 yılında Müfettiş, 1997-2006 yıllarında Krediler Müdürü, 2006-2016 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2016-2017 yılları arasında Şeker Finansal Kiralama A.Ş.de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017 yılından itibaren Şeker Faktoring A.Ş.de Genel Müdür olarak görevini sürdüren Sayın Karakaş, Mayıs 2020 tarihinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Kariyerine Yaşarbank A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Simit, Müfettişlik, Müdür Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1999-2007 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’de Krediler Müdürü ve Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2007-2013 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Kredi Garanti Fonu A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş. ile Ziraat ve Halkbank’ın yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2013-2021 yılları arasında ise Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Eğitim Kuruluşu A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Simit, 31 Mart 2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Mart 2023 tarihinden itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.