• Bist 100
  • Viop 30
  • Dolar
  • Euro
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mühendislik, iktisat ve hukuk öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevi ile Birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2007 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2008 yılında Şekerbank T.A.Ş.’deki Genel Müdürlük görevini devretti. 01 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan’ın 1997 yılından bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmektedir..
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB da görev yaptı. T.C. Başbakanlık’ta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca, çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1997-2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aralık 1987'de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında Bankalar Yeminli Murakıbı oldu. Meslek yaşamında 25 yılını doldurduktan sonra, 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan emekli oldu. 25 yıllık meslek yaşamı içerisinde çok sayıda banka, faktoring şirketi, leasing vb şirketlerin denetiminde bulundu; denetim ekip başkanlığı yaptı. 2003 yılında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı yaptı. Mart 2016 tarihinden bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İşletme yüksek lisans derecesi aldı. 1989-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş.’de yönetici olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Para ve Sermaye Piyasaları üzerine yüksek lisans derecesi aldı. 1988-1990 yılları arasında özel bir bankanın Menkul Değerler Müdürlüğü’nde, 1991-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. Menkul Değerler Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Orhan KARAKAŞ, 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra, meslek hayatına Ağustos 1983'de Şekerbank T.A.Ş.’de başlamıştır. Şekerbank T.A.Ş.’de 1985 yılında Müfettiş Yardımcısı, 1991 yılında Müfettiş, 1997-2006 yıllarında Krediler Müdürü, 2006-2016 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2016-2017 yılları arasında Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017 yılından itibaren Şeker Faktoring A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevini sürdüren Sayın Karakaş, Mayıs 2020 tarihinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Mehmet Ak, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra, meslek hayatına Şeker Bilişim San. Tic. A.Ş.’de Yazılım Analisti olarak başlamıştır. Şeker Bilişim San. Tic. A.Ş.’de 1999-2002 yıllarında Yazılım Analisti, 2004-2007 yılları arasında Proje Müdürü unvanı ile devam etmiştir. 2007 yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Sayın Ak, Nisan 2021 tarihinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.